Service Level Agreement

 

Levantkade 169 KVK: 01128213
1019 ME Amsterdam contact@ecompass.nl BTW: NL213705618.B01
+31 (0)20 – 700 93 84 www.ecompass.nl IBAN:NL27ABNA0607054980
BIC: ABNANL2A

 

SERVICE LEVEL AGREEMENT

A.  E-compass

E-compass is een bedrijf dat is opgericht voor de exploitatie in Nederland van de email list management software LISTSERV®. E-compass heeft tot doel organisaties wegwijs te maken in het internetlandschap, met bijzondere aandacht voor effectief communiceren in digi-taal en met gebruikmaking van betrouwbare, effectieve en bedrijfszekere internettools.

Contactgegevens

Adres:                   Levantkade 169, 1019 ME Amsterdam

Telefoon:             +31 (0)20 – 700 93 84

Email:                   contact@ecompass.nl

Helpdesk:             helpdesk@ecompass.nl

Website:               www.ecompass.nl

Deze Service Level Agreement bevat een vastlegging van de technische en organisatorische afspraken die gekoppeld zijn aan het management en beheer van een E-compass mailinglijst (=discussielijst). Beide partijen, E-compass en ondergetekende-lijsteigenaar, kunnen aangesproken worden op het nakomen van de afspraken, zowel schriftelijk als mondeling, ten gunste van een optimale samenwerking.

 

B.  Service omschrijving

E-compass is aanbieder van het platform voor de E-compass mailinglijsten. Deze mailinglijsten worden gebruikt in het onderwijs, voor lesgeven, samenwerken, discussies, vermaak, aankondigingen etc, maar ook in andere branches1  om op een eenvoudige wijze binnen groepen met elkaar te communiceren. E-mailberichten die naar een mailinglijst worden verzonden komen direct terecht in de email inbox van alle personen die staan ingeschreven op de betreffende mailinglijst. Dit bericht kan worden uitgelezen in elk e-mailprogramma. Een webinterface is beschikbaar voor het aanvragen van nieuwe lijsten, het beheer van de eigen lijsten en het in- en uitschrijven van lijstdeelnemers. Voor openbare lijsten is het mogelijk zich via de webinterface in te  schrijven  bij  andere  lijsten.  Via  de  webinterface  en  daartoe  bestemde  discussielijsten  kan contact onderhouden worden met andere lijsteigenaren.

E-compass maakt gebruik van de LISTSERV® mailing list management software om mailinglijsten te hosten. Lijsteigenaren kunnen met deze software mailinglijsten beheren en berichten versturen naar de ingeschreven leden van hun lijsten. LISTSERV® zorgt ervoor dat de berichten worden gedistribueerd, gearchiveerd en op bounces2 wordt gecontroleerd. Doordat E-compass beschikt over de nieuwste softwareversie van LISTSERV®, is het ook mogelijk met dezelfde software enquêtes op te stellen en nieuwsbrieven op te maken en te versturen. LISTSERV® wordt daarom ook vaak ingezet als platform voor marketingbeheer.

 

C.   Gebruikers

De E-compass mailinglijsten kunnen worden aangemaakt voor elk type gebruiker uit elk type organisatie. De dienstverlening van E-compass is niet beperkt tot bepaalde categorieën (zoals onderwijs, onderzoek, non-profit, overheid, bedrijfsleven, verenigingen/stichtingen, particulieren, vrijwilligers).

 

D.  Technische ondersteuning

E-compass biedt eerstelijns telefonische hulp op werkdagen van 9:00 tot 17:00 op het nummer 020-7009 384. De klant kan te allen tijde een email sturen naar de helpdesk van E-compass: helpdesk@ecompass.nl. E-compass streeft ernaar om vragen binnen drie werkdagen van een reactie te voorzien, dit geldt ook voor het aanmaken van een nieuwe lijst. Mocht er buiten deze tijden om sprake zijn van ernstige calamiteiten, dan kan er gebeld worden naar het noodnummer 06-53151594.

De  lijsteigenaren  zijn  verantwoordelijk  voor  het  assisteren  van  de  eigen  lijstleden  bij  het inschrijven op de lijst of bij vragen daaromtrent. Vragen die niet door lijsteigenaren beantwoord kunnen worden, kunnen worden voorgelegd aan helpdesk@ecompass.nl. Voor veel voorkomende vragen zal gebruik gemaakt worden van een webarchief met vragen & antwoorden. Een gebruikersgroep van E-compass lijsteigenaren (lijstbeheerders@list.ecompass.nl) is eveneens beschikbaar om onderling vragen en oplossingen uit te wisselen.

 

E.   Onderhoud

E-compass brengt alle klanten/lijstbeheerders op de hoogte van onderhoudswerkzaamheden door middel van een aankondiging op het lijstbeheerdersplatform lijstbeheerders@list.ecompass.nl. Tijdens onderhoud is de dienst niet beschikbaar. Onderhoud vindt normaliter plaats buiten kantoortijden en in het weekend, waardoor de gebruiker er zo min mogelijk last van heeft.

 

F.   Lijstmanagement

E-compass garandeert dat alle lijsten beschikbaar blijven, tenzij de lijsteigenaar heeft aangegeven een lijst te willen beëindigen. Dit kan alleen door het formulier ‘Beëindigen E-compass mailinglijst’ in te vullen en te ondertekenen. Dit formulier kan worden gedownload vanaf www.ecompass.nl en dient te worden opgestuurd naar bovenstaand adres.

De lijsteigenaar is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn/ haar lijst(en). E-compass behoudt zich het  recht  voor  de  lijsteigenaar  aan  te  spreken  op  onverantwoord  lijstbeheer.  Meldingen  en klachten over lijsten resp. over de inhoud van berichten verstuurd via door E-compass gefaciliteerde lijsten zullen worden onderzocht en gecontroleerd; uitsluitend op basis van deze meldingen zal E-compass er op toezien dat de inhoud niet in strijd is met de Nederlandse wetgeving. Wanneer een lijsteigenaar niet binnen twee maanden aan E-compass een adequate reactie  geeft  op  een  vraag  of  waarschuwing  betreffende  onverantwoord  of  aanstootgevend lijstbeheer of -gebruik, of wettelijk ontoelaatbare lijstactiviteiten en evenmin passende actie heeft genomen, vervalt het recht van de eigenaar de lijst te beheren en heeft dit tot gevolg dat de lijst door E-compass wordt opgeheven.

 

G.  Lijsteigenaar

De lijsteigenaar krijgt een gebruikershandleiding toegestuurd waarin alle functionaliteiten van de software staan beschreven. Veel vragen kunnen al beantwoord worden door deze handleiding zorgvuldig door te nemen. De lijsteigenaar is gehouden medewerking te verlenen wanneer de helpdesk van E-compass een probleemanalyse uitvoert. De lijsteigenaar beantwoordt zelf de vragen van lijstleden. Alleen wanneer de situatie om een technische aanpassing vraagt, kan de helpdesk van E-compass worden ingeschakeld.

 

H.  Betrouwbaarheid en continuïteit

E-compass beschikt over een dedicated-server voor de mailinglijsten met een constante back-up, waardoor wordt voorkomen dat er informatie verloren gaat en waarmee de continuïteit van een mailinglijst kan worden gewaarborgd. E-compass garandeert dat de dienst altijd beschikbaar is op de eigen server, behoudens wanneer aangekondigde onderhouds-werkzaamheden plaatsvinden. E-compass is niet verantwoordelijk voor storingen in netwerkverbindingen anders dan de aansluiting van de eigen server op het Internet.

E-compass beschikt altijd over de nieuwste versie van software van LISTSERV® en zorgt ervoor dat de software betrouwbaar en veilig is. E-compass gebruikt geavanceerde anti-spam bescherming3 waardoor ongewenste e-mails van en naar de mailinglijsten zoveel mogelijk zullen worden voorkomen.

Nieuwe lijsten kunnen te allen tijde worden aangevraagd en worden binnen twee werkdagen gerealiseerd. E-compass garandeert technische support op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 op het nummer 020-7009 384. Indien buiten deze tijden om zich ernstige calamiteiten voordoen, dan kan men contact opnemen het noodnummer van E-compass 06-53151594.

 

I.    Prijzen abonnementen

Overstappen

Overstappen van een andere LISTSERV® host naar E-compass:

Voor het overstappen van een andere LISTSERV® host naar E-compass wordt € 55,00 4) in rekening gebracht. Hiervoor zetten we de lijst volledig over naar de E-compass server. De abonnements- kosten zijn hier niet bij inbegrepen.

Overstappen van andere mailing list software naar E-compass:

Maak je gebruik van andere mailing list software en wil je overstappen naar E-compass, dan rekenen we een extra bedrag in verband met maatwerk. Dit komt neer op een totaal bedrag van €110. De abonnementskosten zijn hier niet bij inbegrepen.

 

Abonnementen

Jaarabonnement

Een jaarabonnement bedraagt €72,50 per jaar. Hierna wordt dit abonnement stilzwijgend met een jaar verlengd, tenzij de lijsteigenaar minimaal twee maanden voordat het contract afloopt E- compass schriftelijk heeft laten weten de lijst te beëindigen middels het formulier ‘Beëindigen E- compass mailing list’ die te vinden is op www.ecompass.nl.

Twee jarig abonnement

Een twee jarig abonnement bedraagt €130 per twee jaar. Hierna wordt dit abonnement stilzwijgend met twee jaar verlengd, tenzij de lijsteigenaar minimaal twee maanden voordat het contract afloopt E-compass schriftelijk heeft laten weten de lijst te beëindigen middels het formulier ‘Beëindigen E-compass mailing list’ die te vinden is op www.ecompass.nl.

 

J.    Duur van de Service Level Agreement

De Service Level Agreement wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij andere afspraken worden gemaakt.

 

K.   Slotbepaling

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.

1) Vooral kennisintensieve organisaties: waar kennis- en informatie-uitwisseling een belangrijke rol speelt.

2) Emails die ‘terugstuiteren’ omdat de ontvanger heeft aangegeven geen mail te willen ontvangen. Een email zal ook terugkomen als het emailadres niet (meer) juist is.

3) F-secure Anti-virus Spamfilter

4) Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW