Veelgestelde vragen

Hieronder vind je veelgestelde vragen over het E-compass mailinglijsten en de Listserv software.
Algemeen
Waarom heeft E-compass een dienst waarmee ze mailinglijsten biedt aan haar gebruikers?
Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat moet ik nu doen?
Hoe vraag ik een mailinglijst aan?
Waarom kan ik het archief van een openbare lijst niet bekijken
Abonnees (Subscribers Corner)
Waarom zijn de mailadressen van andere ontvangers dan het lijstadres niet zichtbaar?
Waarom krijg ik een doorgestuurde mail met een foutmelding terug?
Hoe kan ik mijn echte naam als afzender zichtbaar krijgen?
Lijstbeheerders (List Management)
Waarom wordt het farewell-bericht niet gestuurd als de lijstbeheerder een abonnee van de mailinglijst verwijdert?
Hoe kan ik voorkomen dat er door mijn lijst virussen verspreid worden?
Is het mogelijk om in te stellen dat alleen specifieke personen berichten mogen sturen en de abonnees van de mailinglijst niet?
Is het mogelijk de ‘topics’ van XXX helemaal te verwijderen?
Is het mogelijk de naam van XXX te veranderen in YYY terwijl toch XXX ook blijft werken?
Wijzigingen in de lijstheader lijken niet te werken. Wat is mis?
In een lijst-header staan nog wat userids (van de editors b.v.) die geheim moeten blijven, de rest mag en moet wel openbaar blijven.
Waarom is na het gebruik van LIST-ADDRESS= keyword, de lijst niet meer zichtbaar via het web-management-interface?
Hoe kan ik als lijsteigenaar voorkomen dat ik alle door de lijst geweigerde e-mails (rejections) ontvang ?
Hoe kan ik de lijst header van een e-mail lijst wijzigen?
Hoe kan ik een listservlijst modereren?
Hoe moet ik een mede lijsteigenaar verwijderen?
Hoe verander ik als lijsteigenaar mijn e-mail adres?
________________________________________
Algemeen
Waarom heeft E-compass een dienst waarmee ze mailinglijsten biedt aan haar gebruikers?
E-compass biedt deze dienst aan ieder soort gebruiker, zowel de particuliere als bedrijfsmatige gebruiker. Met een mailinglijst van E-compass is het mogelijk om via één e-mailadres een bericht te sturen naar een groep mensen met dezelfde interesse om zo meningen, adviezen en ideeën met elkaar uit te wisselen.
Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat moet ik nu doen?
U kunt een nieuw wachtwoord aanvragen via het wachtwoord aanvraagformulier. Uw bestaande wachtwoord wordt dan vervangen door het wachtwoord dat u opnieuw aanvraagt.
Hoe vraag ik een mailinglijst aan?
Om een mailinglijst aan te kunnen vragen, vul je het formulier lijst aanmaken in. Tot 1 januari 2011 kan je alleen reserveren, daarna maken we de lijst voor je aan.
Waarom kan ik het archief van een openbare lijst niet bekijken?
Een lijstbeheer kan het archief alleen openzetten voor abonnees van de mailinglijst.
Abonnees (Subscribers Corner)
Waarom zijn de mailadressen van andere ontvangers dan het lijstadres niet zichtbaar?
Als je een mail naar een lijst en gelijktijdig aan een ander userid stuurt zien de subscribers dat niet.
Standaard staat een lijst op FULLHDR. Daarbij worden alle oorspronkelijke To/Cc velden in ‘Comments:’ headers gezet. Bijvoorbeeld:
Comments:  To: “Joe user” <j.user@somewhere.com>
Abonnees kunnen zelf hun lijstopties op IETFHDR zetten waarbij de oorspronkelijke adresvelden intact blijven. Eventueel kan dit ook aan de default opties van de lijst toegevoegd worden.
Waarom krijg ik een doorgestuurde mail met een foutmelding terug?
> The enclosedmessage, found in the XXXXXXX mailbox and shownunder the
> spool ID 1234567 in the system log,has been identified as a possible delivery
> error notice for the following reason: “Sender:”, “From:” or “Reply-To:” field
> pointing to the list has been found in mail body.
In de verzonden mail staat een geldig RFC822 header, die weer terug naar dezelfde lijst gaat. Er zijn in de wereld heel wat Mail-programmas, die niet juist zijn geschreven en waar zo’n mail een ernstige loop kan veroorzaken. I.v.m. loopdetectie en preventie mag geen geldige RFC822 header in een mail worden meegestuurd, die naar dezelfde lijst gaat. Zie ook het antwoord van LSOFT op http://www.lsoft.com/manuals/owner-faq.stm#13.
Hoe kan ik mijn echte naam als afzender zichtbaar krijgen? ?
De ‘echte’ naam die bij een email-adress hoort, wordt in speciaal bestand bewaard. Om hier iets aan te passen, kan dat d.m.v. het REGISTER kommando:
> REGister full_name | OFF
> Register’s the user’s full name field in LISTSERV’s SIGNUP files,
> or changes the current value of that field. When a user’s name is
> registered,heorshecanomitthefullnamefieldfrom
> subsequent SUBscribe requests to that server. Sending “REGISTER
> OFF” to LISTSERV deletes the user’s entry from the SIGNUP file.
Lijstbeheerders (List Management)
Waarom wordt het farewell-bericht niet gestuurd als de lijstbeheerder een abonnee van de mailinglijst verwijdert?
Wanneer een lijstbeheerder een abonnee verwijdert van de mailinglijst, wordt er inderdaad geen farewell-bericht gestuurd. Dit gebeurt alleen als een abonnee zelf zijn abonnement opzegt. Een manier om toch een bericht te sturen aan iemand die door een lijstbeheerder van de lijst wordt verwijderd, is door de DELETE1-template aan te passen.
Hoe kan ik voorkomen dat er door mijn lijst virussen verspreid worden?
Geheel voorkomen dat u met uw lijst virussen verspreid, kunt u niet. Wel kunt u maatregelen nemen om te zorgen dat dit zo min mogelijk gebeurt. De meest eenvoudige manier is om de lijst te modereren. U bekijkt dan persoonlijk alle berichten alvorens deze worden doorgestuurd naar alle afzenders van de mailinglijst. Het nadeel van modereren is dat het veel tijd kost voor de moderator. Virussen staan in bijna alle gevallen in attachments. U kunt er daarom ook voor kiezen om het sturen van emails met attachments te verbieden. U doet dit door aan de e-mailheader attachment= no mee te geven.
Is het mogelijk om in te stellen dat alleen specifieke personen berichten mogen sturen en de abonnees van de mailinglijst niet?
Maak een nieuwe mailinglijst (lijstY) aan met als abonnees de mensen die berichten mogen sturen naar lijstX. Voeg daarna de regel Send= lijstY toe aan de header van lijstX.
Is het mogelijk de ‘topics’ van XXX helemaal te verwijderen?
Ja. Het is voldoende om het Topics-keyword uit de lijstheader te verwijderen.
Lijsten met ‘topics’ hebben alleen maar echt zin als ze gemodereerd zijn (anders vraagt het heel wat aan discipline van alle subscribers).
Is het mogelijk de naam van XXX te veranderen in YYY terwijl toch XXX ook blijft werken?
Ja. Dit mag alleen in bijzonder gevallen voor een beperkte tijd (maximaal 1 tot 2 maanden). Hiervoor kan men het keyword ‘NEW-LIST=’ gebruiken. Mails en verzoeken die naar de oude lijst worden gestuurd worden naar de nieuwe doorgestuurd en de sender ontvangt een bericht, dat een nieuwe lijst bestaat. Let wel op, het archief van de oude lijst mag niet langer blijven bestaan.
Wijzigingen in de lijstheader lijken niet te werken. Wat is mis?
Let op bij wijzigingen van de listheader. Het kan gebeuren, dat een regel te lang wordt en dan ‘gewrapped’ wordt. (D.w.z. dat ze op de volgende regel gedeeltelijk wordt geplaatst). Zo een regel begint dan niet meer met een bekend keyword en wordt dan als kommentaar gezien. (Dit gebeurt o.a. bij ‘Owners=’ maar ook bij ‘Editors=’ en ook ‘SUB-LISTS=’.
Bekijk na ieder verandering van een keyword de list-header en let op ‘wrapped’ regels.
In een lijst-header staan nog wat userids (van de editors b.v.) die geheim moeten blijven, de rest mag en moet wel openbaar blijven.
Hiervoor bestaan speciale header-options. gebruik voor de geheime regels de optie .HH ON en maak later de rest weer zichtbaar dmv .HH OFF
send=editor
.HH ON
editor= joe.user@here.com
.HH OFF
review=private
Waarom is na het gebruik van LIST-ADDRESS= keyword, de lijst niet meer zichtbaar via het web-management-interface?
Dit is volgens de makers van LISTSERV een fout. In een van de volgende releases zal dit worden gecorrigeerd. In de tussentijd is het wel mogelijk, de lijstinstellingen aan te passen:
1. m.b.v. het ouderwetse email manier
2. via de rechtstreekse link : http://listserv.surfnet.nl/scripts/wa.exe?LMGT1=lijstnaam dus niet m.b.v. het bekende pulldown menu.
Hoe kan ik als lijsteigenaar voorkomen dat ik alle door de lijst geweigerde e-mails (rejections) ontvang ?
Je kan helaas deze berichten niet stop zetten. Je kan wel instellen naar welk e-mail adres deze ‘foutmeldingen’ verstuurd worden. Dat doe je als volgt:
1. ga naar http://ecompass.nl (…)
2. log in op de beheeromgeving
3. kies in het drop-down menu de lijst waarvan u veel foutmeldingen ontvangt
4. ga naar ‘configuration’
5. stel een nieuw email adres in voor: Errors-To=adres1@voorbeeld.nl, adres2@voorbeeld.nl
6. bevestig de verandering met de knop ‘UPDATE’
De default is, en dat zal je niet ontgaan zijn, dat de errors naar de lijsteigenaar (owners) verstuurd worden. Je zou bijvoorbeeld een email adres kunnen gebruiken wat je niet zo vaak gebruikt, of ze naar een hotmail adres laten gaan. Een andere oplossing is om in je e-mail cliënt een filter in te stellen waarmee je de rejections in een specifieke e-mail folder kan plaatsen.
Hoe kan ik de lijst header van een e-mail lijst wijzigen?
De lijst-header is de sleutel tot de manier waarop de lijst werkt. Vergissingen bij het wijzigen van de header kunnen dan ook leiden tot grote problemen en/of onherstelbaar verlies van gegevens (bijvoorbeeld de lijst met abonnee’s). Het verdient dan ook aanbeveling om bij ingrijpende wijzigingen van de header eerst de file ‘Listserv List Keyword Reference’ te bestuderen. Dit document is beschikbaar via www op het adres: http://www.lsoft.com/info/default.asp?item=manuals
In twijfelgevallen kan het wijzigen van de lijst-header eventueel overgelaten worden aan de Listerv-helpdesk (helpdesk@ecompass.nl).
Over het algemeen kun je de wijziging van de lijstheader echter zelf uitvoeren. Dit gaat als volgt:
1. Start je webbrowser en ga naar: http://ecompass.nl
2. Log in op de web interface (…)
3. Kies bovenin het scherm de lijst die je wilt beheren.
4. Kies voor ‘configuration’
5. Er verschijnt een tekstvenster waarin je de instellingen aan kunt passen.
6. Klik tot slot op ‘update’ om de wijzigingen vast te leggen.
Hoe kan ik een listservlijst modereren?
A016 : Bij het instellen van een lijst, heb ik een optie aangevinkt die ik graag veranderd zou hebben. Ik kan er alleen niet achter komen waar ik dit kan aanpassen in het Configuratiescherm. Nu staat ingesteld voor de lijst dat alleen abonnees ernaar kunnen verzenden, ik zou dit graag willen veranderen en de moderator optie hebben, met mijzelf als moderator. Zou u dit kunnen aanpassen of mij kunnen uitleggen hoe ik het moet aanpassen?
Je moet meerdere dingen doen:
1. send= editor
2. editor= e-mail@adres
3. moderator= e-mail@adres
ad 2. Editor= Defines an editor or editors for moderated lists
ad 3. Moderator= Defines the editors on moderated lists who will receive postings for approval.
Hoe moet ik een mede lijsteigenaar verwijderen?
A017:
1. ga naar http://ecompass.nl (…)
2. log in op de beheeromgeving
3. kies in het drop-down menu de lijst waarvoor het nieuwe e-mail adres verandert moet worden
4. ga naar ‘configuration’
5. verwijder de optie ‘owner = …’ van de eigenaar die je wil verwijderen
6. voer de veranderingen door met UPDATE
Hoe verander ik als lijsteigenaar mijn e-mail adres?
Als lijsteigenaar is je e-mailadres je inlognaam. Je kan het e-mail adres van de lijsteigenaar aanpassen
1. ga naar http://ecompass.nl (…)
2. log in op de beheeromgeving
3. kies in het drop-down menu de lijst waarvoor het nieuwe e-mail adres verandert moet worden
4. ga naar ‘configuration’
5. verander de optie ‘owner = …’ (met de nieuw e-mail adres)
6. voer de veranderingen door met UPDATE
Het probleem is nu dat er voor de nieuwe inlognaam nog geen paswoord is
Vraag een nieuw paswoord aan op http://ecompass.nl (…)
Het nieuwe paswoord is nog niet meteen actief. Er wordt een mailtje naar je gezonden waarin je op een link moet klikken om te bevestigen dat het jouw email adres is.
Vanaf 1 januari 2011 stopt SURFnet met de exploitatie van de Listserv-mailinglijsten. E-compass zorgt voor continuering van deze lijsten door ze bij een eigen licentie onder te brengen. Vandaar dat E-compass de teksten en documentatie gebruikt die ook de vinden zijn op de website van SURFnet.